Az Aikido tanulása során mindenki egy meghatározott tanulási íven megy keresztül, míg mesterévé válik ennek a harcművészetnek. Ez a tanulási folyamat a Shu-Ha-Ri elvét követi. A következőkben ennek a háromlépcsős folyamatnak a részleteit boncolgatjuk.

A Shu-Ha-Ri kifejezésként nyersfordításban annyit tesz: megtanulni, leválni, meghaladni.

  • shu (守) “védeni”, “megtartani” — hagyományos bölcsesség — a tanulás alapjai, a technikák;
  • ha (破) “leválni”, “eltérni” — szakítás a hagyományokkal — leválni saját magunk illúziójáról;
  • ri (離) “elhagyni”, “elkülönülni” — meghaladás — nincsenek már technikák, minden mozgás természetes, eggyé válni a szellemiséggel anélkül, hogy ragaszkodnánk a formához, meghaladni a fizikait.

SHU

shuAz Aikidoban, ahol nincsenek versenyek, az aikidokák egy alap mozgáskészlettel (kata) gyakorolnak, hogy meg tudják szerezni az alapvető harcművészeti készésgeket, amelyekkel meg tudják tanulni a különböző technikákat és alkalmazni azokat különböző támadások során. Ezek a technikák az Aikidoban mind részei a tananyagnak.

Az edzéseken az instruktor bemutatja a technikákat, és a tanítványok kérdés nélkül követik az instrukciókat, lemásolják a mozdulatokat, megpróbálva követni az instruktor mozdulatait. A tanítvány ezt a feladatot az akarat, vélemény, megítélés nélkül hajtja végre, ugyanakkor részéről elengedhetetlen a nyitottság és és az őszinteség. Ez a tanulási módszer az Aikido tanulásának legelejétől kezdődik, és az alapok elsajátításáig tart.

A Shu szempontjából nézve; biztos technikai alap leghatékonyabban úgy építhető, ha egy és csak egy egyenes utat  követünk egészen a célig.

Egyszerre két utat nem lehet követni. Ha azelőtt próbál ki valaki más módszereket, mielőtt megszerezné a biztos alapokat, az a legjobb lehetőség arra, hogy rossz útra tévedjen. Olyan útra, ahol a megtanult technikáknak nincs sem elméleti, sem gyakorlati értékük. A tanítványnak követnie kell mestere tanításait, olyanná kell válnia, mint egy megtöltésre váró korsónak.

Miután a tudás internalizálódott, “izomemlékezetté” válik. Vagyis a tanítványnak már nem szükséges a technika végrehajtására gondolni, automatikusan csinálja, mit megtanut. Ezen a szinten a tanulási stratégia védelmet jelent a külső, negatív behatásokkal, a veszélyes helyzetekkel és a hibák elkövetésével szemben.

Ha

haAz alapvető formák megtanulása és sokszori ismétlése után az aikidoka egyre jobbá válik az alapok terén. Most elkezdi tanulni a mozdulatok mögött meglevő alapelveket. Elkezd tanulni más mesterektől is; saját gyakorlásában integrálja a megtanultakat.

A Ha szintjén a tanítványnak vissza kell tükröznie a jelentését és célját mindannak, amit megtanult, és képesnek kell lennie a művészet mélyebb megértésére. Ezen a szinten, mivel minden technikát mélységében megismert, azok már rögződtek izommemóriájában, a tanítvány kezdi megérteni az okokat és az okozatokat a technikák mögött. Eljött az ideje, hogy egy technika megvalósítása többet jelentsen, mint egyszerű ismétlést, másolást.

Ezen a szinten meg kell lennie a belső motivációnak, az érdeklődésnek és az önismeretnek.

Ez az a szint, ahol újra kell gondolni mindazt, amit az instruktor tanított. A tanítványnak figyelembe kell vennie saját körülményeit és képességeit – vérmérsékletét, személyiségét, stílusát, korát, nemét, súlyát, magasságát és testi erejét. Meg kell szabadulni mindattól, ami nem kívánatos, nem szükséges, vagy nem megfelelő.

Mindenekelőtt valós és megingathatatlan önismeretet kell szerezni. Vagyis, a tanítványnak tisztán kell látnia saját lehetőségeiit és az azokhoz vezető legjobb utat.

Ri

riA Ri a meghaladás. A hagyományos tanulás és minden elérhető tudás túlhaladása. Az aikidoka most önállóan kell, hogy gondolkodjon, eredeti gondolatokkal ki kell hogy fejlessze saját háttértudását; ezt tesztelnie kell a mindennapi élet valóságában.

Ezen a szinten a tanítvány már többé nem tanítvány a szó hagyományos értelmében, inkább “úttörő gyakorló”.

A Ri szintjén a művészet valóban a gyakorló sajátjává válik, és bizonyos mértékig saját teremtményévé is. A gyakorló sem lelkileg sem szellemileg nem függ külső segítségtől vagy iránymutatástól. Eljött az idő, amikor a technikában a kreativitás és a pontosság egyesülnek; ebből számtalan waza születhet.


A Shu-Ha-Ri az Aikido tanulásának elmélete. Egy aikidoka hol a Shu, hol a Ha, hol a Ri állapotában találja magát. A gyakorlatban ez a három nem különül el egymástól élesen, a határvonalak elmosódnak. Míg a gyakorló a szintek között előre-hátra billeg, az Aikido kivirágzik benne, több örömet nyújtva, mint azt eredetileg lehetségesnek gondolta volna.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed