Számos gyermek és felnőtt küzd tanulási és (vagy) figyelem-összpontosítási nehézségekkel. Ők gyakran nem találnak képességeiknek megfelelő sportágat; nem képesek csapatban együttműködni, vagy mozgáskoordinációs problémáik vannak, esetleg nehezükre esik a szabálykövetés.

Az Aikido számtalan módon segítheti az ilyen gondokkal küszködő gyerekeket és felnőtteket, ezek közül kilencet szedtünk csokorba:

1. Az Aikido az egyéni fejlődésre koncentrál, nem versenyekre kondicionál

A figyelési és tanulási nehézségekkel küzdőknek gyakran elviselhetetlen stresszt okoz a verseny, így a hagyományos sportok és küzdősportok számukra nem megfelelőek. Az Aikidóban a hangsúly a személyes fejlődésen van. Ha valaki lassabban fejlődik, nem hátráltatja a csapatot.

2. Az Aikido elérhető célokat kínál

A figyelési és tanulási nehézségekkel küzdők gyakran érzik úgy, hogy sohasem nyernek. Az Aikido a saját ritmus szerinti fejlődést kínálja; a személyes fejlődést gyerekeknél és felnőtteknél is a vizsgákon megszerezhető fokozatok jelzik vissza. Ez a rendszer növeli az önbecsülést, és folyamatos a motiváció.

3. A feladatok kezelhető részekre vannak lebontva

Az Aikido technikái és gyakorlatai tucatnyi különböző mozdulatból állnak össze. A gyakorlók ezeket fokozatosan tanulhatják, sokszor ismételve, mindig hozzáadva egy-egy újabbat. Megtanulják előre látni, hogy egy adott mozdulat után melyik következik, ezeket összefűzik, és végül az egész folyamatossá válik. Ezzel a módszerrel a mozdulatok tanulása egyszerűsödik, és addig folytatódik, míg végül beépülnek az izommemóriába,

4. Középpontban az önkontroll és a koncentráció

A figyelem az Aikidóban központi szerepet kap. A gyakorlóknak tanulás és gyakorlás közben folyamatosan figyelniük kell. Ha a figyelem elúszna, az oktatók gyakran rászólnak tanítványaikra, hogy vegyék fel az alapállást. Ezzel mintegy “resetelik” a gyakorlót, és visszaállítják figyelmét a feladatra.

5. Az Aikido segíti a mozgáskoordinációt

Az Aikido kötött, ismételt mozdulatsorai segítik a gyakorlót, hogy érezzék térbeli mozgásukat, javítja helyzetérzékelésüket; ez különösen hasznos mindenki számára, akinek mozgáskoordinációs problémái vannak. Abban is segít, hogy a gyakorlók megértsék: a tudat irányítja a testet.

6. Viselkedési kereteket és egyértelmű elvárásokat nyújt

Oktatóink rögtön az elején lefektetik azokat az egyértelmű szabályokat, amelyek mentén az edzés folyik. Hangsúlyt fektetnek az edzésen és edzésen kívüli helyes viselkedésre. Az edzések felépítése is a kiszámíthatóságot tükrözi, a köszöntéstől a bemelegítésen át, a gyakorlás folyamán és az edzés végi elköszönéskor is.

7. Biztonságos lehetőséget nyújt a fölös energia kiengedésére

Az Aikido harcművészet, amiről sokaknak az erőszak és a közdelem jut először eszébe. Ez nem így van, az Aikido nem tanít erőszakra, éppen ellenkezőleg! Az oktatók gyakran elmondják,hogy a harc az utolsó lehetőség.

Az erőszak a gyávák végső menedéke.

Ugyanakkor a harci mozgásformák alkalmazása gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt lehetőséget nyújt, hogy kiadják fölös energiáikat; mindezt ellenőrzött keretek között, önuralmat gyakorolva.

8. Befogadó, közösségi környezet

A tisztelet az AIkido egyik alapértéke. A gyakorlóknak tiszteletet kell tanúsítaniuk oktatóik és gyakorlótársaik iránt. Mások lenézése, hátrányos helyzetbe hozása edzéseinken nem tolerált, ehelyett arra biztatjuk a gyakorlókat, hogy segítsék, támogassák egymást.

9. Egyszerűen menő!

A tanulási és figyelemösszpontosítási nehézségekkel küzdők – legyenek akár felnőttek, vagy gyerekek – gyakran érzik szociálisan kiszorítottnak magukat. Viszont ők is úgy gondolják, hogy a harcművészet menő dolog. Igazuk is van: nehéz nem menőnek érezni magad, ha edzőruhát viselsz, aikidózol, vagy kezedben kard van.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed